Deusi Bhailo


Interview


Interview


Advertisement

Hindi Movie

No.1 Judwaa

How to Make?


Kaju Barfi

More Event

24hr Music Radio Fm

FM Programs


-ब्रेक फेल May 30 Click Here
-What the Flop Click Here
-हाक्का हाक्की May29 Click Here
-जुहारी: लाईभ दोहोरी Click Here
-Ditha Sab May 28 Click Here
-कमेडी: तिम्रो कसम  Click Here
-भद्रगोल May 27 Click Here
-Khas Khus May27 Click Here
-Skype: Ukali Orali Clickhere
-कमेडी दोबाटे May26 ClickHere
-नारायण त्रिपाठी कमेडी Clickhere
-हर्के हल्दार May 25 Click Here
-सरोकार: कालो बजारी Click Here
-Meri Bassai May24 ClickHere
-खेलौ दोहोरी May 24 ClickHere
-What the Flop Click Here
-खिचडी May 23 Click Here
-ब्रेक फेल May 23 Click Here
-हाक्का हाक्की May23 Click Here
-प्रचन्डले लिए सन्यास Click Here
-रोधी घरमा घम्सा-घम्सी Click Here
-Ditha Sab May 21 Click Here
-"हो कि क्या हो" Click Here 
-भद्रगोल May 20 Click Here
-माग्ने र तक्मेको खासखुस Clickhere
-Skype: Ukali Orali Clickhere
-कमेडी: मह जोडी बिष Click Here
-१६ दुना ८ May 19 Click Here
-हर्के हल्दार May 18 Click Here
-मेरी बास्सै May 18 Click Here
-Break Fail May 17 Click Here
-"हो कि क्या हो" Click Here
-What The Flop Click Here
-खेलौ दोहोरी May 16 Click Here
-हाक्का हाक्की May16 Click Here
-कमेडी: मह जोडी बिष Click Here
-Ukali Orali May15 ClickHere
-भद्रगोल May14 Click Here
-Event-Amar PanchhiClickHere
-Ditha Sab May 14 Click Here
-मेरी बास्सै May 13 Click Here
-"हो कि क्या हो" Click Here 
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Meri Bassai May12 ClickHere
-Ukali Orali May 12 ClickHere
-हर्के हल्दार May 11 Click Here
-दोहोरीमा घम्सा-घम्सी Click Here
-मेरी बास्सै May 10 Click Here
-What The Flop Click Here
-Student भाग-३ Click Here
-जिरे खोर्सानीको कमेडी Click Here
-मन छुने Mero Katha ClickHere
-जाेगिन्दर बाेले प्रणाम जी ClickHere 
-कमेडी: स्यावास गुइठे Click Here
-Filmy Kiro Jan 21 Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-Dance Nepal Click here
-हर्के हल्दार Jan 20 Click Here
-हो की क्या हो Jan 20 Click Here
-माग्ने बुढाको चर्पी विहे Click Here
-Comedy: छोटे डन Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-What The Flop ? Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-१०Click Here
-Ditha Sab Jan 17th Click Here
-परमधाम (Maha Jodi) Click Here
-हाक्का हाक्की Jan 16 Click Here
-Ukali Orali Jan 16 Click Here
-दीपक राज गीरीको कमेडी Click Here
-हाँस्य: मुरलीको धुन Click Here
-मन छुने Mero Katha Click Here
-जाेगिन्दर बाेले प्रणाम जी Click Here
-कमेडी: स्यावास गुइठे Click Here
-Filmy Kiro Jan 14 Click Here
-हर्के हल्दार Jan 13 Click here
-नक्कली धुर्मुस र माग्ने Click Here
-Comedy: संका लाग्यो Click Here
-माग्नेले खाए कुटाइ Click Here
-Ukali Orali Jan 12 Click Here
-What The Flop ? Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-रेखा गायिका बनेपछि Click Here
-डिठा साब Jan 10 Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-९ Click Here 
-पाण्डे बजे र जिग्री सोल्टी Click Here
-नाटक: सुकमेल Jan 09 Click Here
-हाक्का हाक्की Jan 09 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Jan 08 Click Here
-पान पसलमा कृषि मन्त्री Click Here
-Filmy Kiro Jan 08 Click Here
-धुर्मुस कमेडी Jan 07 Click Here
-Comedy: सुहागरात Click Here
-हर्के हल्दार Jan 06 Click here  
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Bhadragol Jan 05 Click Here
-Telifilm: Shanti Click Here 
-मह जोडीको स्याबास - १ Click Here
-What The Flop ? Click Here 
-उकाली ओराली Jan 04 Click Here
-जिवन चक्र Jan 04 Click Here 
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-८ ClickHere 
-डिठा साब Jan 03 Click Here
-हाक्का हाक्की Jan 02 Click Here
-ComedY: खीचडी Click Here
 
-हर्के हल्दार Jan 13 Click here
-नक्कली धुर्मुस र माग्ने Click Here
-Comedy: संका लाग्यो Click Here
-माग्नेले खाए कुटाइ Click Here
-Ukali Orali Jan 12 Click Here
-What The Flop ? Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-रेखा गायिका बनेपछि Click Here
-डिठा साब Jan 10 Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-९ Click Here 
-पाण्डे बजे र जिग्री सोल्टी Click Here
-नाटक: सुकमेल Jan 09 Click Here
-हाक्का हाक्की Jan 09 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Jan 08 Click Here
-पान पसलमा कृषि मन्त्री Click Here
-Filmy Kiro Jan 08 Click Here
-धुर्मुस कमेडी Jan 07 Click Here
-Comedy: सुहागरात Click Here
-हर्के हल्दार Jan 06 Click here  
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Bhadragol Jan 05 Click Here
-Telifilm: Shanti Click Here 
-मह जोडीको स्याबास - १ Click Here
-What The Flop ? Click Here 
-उकाली ओराली Jan 04 Click Here
-जिवन चक्र Jan 04 Click Here 
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-८ ClickHere 
-डिठा साब Jan 03 Click Here
-हाक्का हाक्की Jan 02 Click Here
-ComedY: खीचडी Click Here
-बाबु छोरीको दोहोरी गीत Click Here
-Bharosa Jan 02 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-हो की क्या हो Jan 01 Click Here
-धुर्मुस र सुन्तली कमेडी Click Here
-परीवर्तन Jan 01 Click Here
-Mero Katha Jan 01 ClickHere
-Dohori: Ukali Ukali Click Here
-टेलीफिल्म: आर्मी Click Here
-Comedy: संका लाग्यो Click Here
-Ukali Orali Dec 31 Click Here
-हर्के हल्दार Dec 30 Click here 
-खास खुसको सुटिंग Click Here
-Shanti Dec 29 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-Let Me Dance Nepal ClickHere
-What The Flop ? Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-७ Click Here
-डिठा साब Dec 27 Click Here
-Jeevan Saathi Click Here
-हाक्का हाक्की Dec 26 Click Here
-Bharosa Dec 26 Click Here
-Harke Haldar Dec25 Click here
-हो की क्या हो Dec 25 Click Here
-भुकम्प आयो Dec 25 Click Here
-तितो सत्य गाईजात्र  Click Here
-Mero Katha Dec24 Click Here
-Comedy: मित ज्यु Click Here
-खेलौ दोहोरी Dec 23 Click Here
-Meri Bassai Dec 22 Click Here
-भैसीको सपना Dec 22 Click Here
-Jire Khursani Dec 21 Click Here
-जिवन चक्र Dec 21 Click Here
-Shanti Dec 21st Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-६ Click Here
-Ditha Sab Dec 20 Click Here
-Ukali Orali Dec 20 Click Here
-Let Me Dance Nepal Clickhere
-Khas Khus Dec 18 Click Here
-मेरो कथा Dec 18 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-बिहेपछि राजेश हमाल Click here
-"सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि" Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-भद्रगोल को कमेडी Click Here
-Telifilm: सौभाग्यवती Click Here
-दिपक र दीपाको कमेडी Click Here
-टेलिफिल्म: शान्ति Click Here
-मनोज गजुरेल:हास्य ब्यङ्ग्यClickhere
-नयाँ तक्मे बुढा Click Here
-Comedy: सुलसुले Click Here
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-५ Click Here
-मह जोडीको धुवाँ Click Here
-लेट मि डान्स नेपाल Click Here
-कमेडी: रुन्चे हासो Click Here
-धुर्मुस सुन्तली अभियान Click here
-हो की क्या हो Click Here
-जोगिन्दर पानवाला Click Here
-मह जोडी: गुड मर्निङ सर Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-धुर्मुसको मुस्कान पास्सा Click Here
-ज्यादवको छोराको विहे Click Here
-What The Flop Click Here
-यसरी खिचिन्छ तितो सत्य ClickHere
-आफ्नो प्रतिभा सुनाउने Click Here
-जस्ता लाई तस्तै Click Here
-Comedy: सुलसुले Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-माग्ने र तक्मेको खास खुस ClickHere
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-४ Click Here
-Let Me Dance Nepal ClickHere
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-५ Click Here
-लेट मि डान्स नेपाल Click Here
-कमेडी: रुन्चे हासो Click Here
-धुर्मुस सुन्तली अभियान Click here
-हो की क्या हो Click Here
-जोगिन्दर पानवाला Click Here
-मह जोडी: गुड मर्निङ सर Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-धुर्मुसको मुस्कान पास्सा Click Here
-ज्यादवको छोराको विहे Click Here
-What The Flop Click Here
-यसरी खिचिन्छ तितो सत्य ClickHere
-आफ्नो प्रतिभा सुनाउने Click Here
-जस्ता लाई तस्तै Click Here
-Comedy: सुलसुले Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-माग्ने र तक्मेको खास खुस ClickHere
-टेलिशृंखला: सिंहदरबार-४ Click Here
-Let Me Dance Nepal ClickHere
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-Ditha Sab Dec 05 Click Here
-भरोसा Dec 05 Click Here  
-Good News Dec 5 Click Here
-भद्रगोल-कमेडी Dec 04 Click Here
-आफ्नो प्रतिभा सुनाउने Click Here
-टेलीफिल्म: शान्ति Click Here
-माग्ने र तक्मेको खास खुस Click Here
-सत्यपथ: Satyapath Click Here
-Mero Katha Dec 3 Click Here
-गीतको भाका चिन्नुहोस Click Here
-कमेडी: नक्कली अन्धो Click Here
-मुन्द्रेको हाँस्यब्यङ्ग Click Here
-गाउँ खाने कथा Click Here
-Meri Bassai Dec 1 Click Here
-टेलिशृंखला 'सिंहदरबार' Click Here
-कसरी स्वस्थ्य बन्ने Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-हाक्का हाक्की Nov 28 Click Here 
-Ditha Sab Nov 28 Click Here
-भरोसा Nov 28 Click Here 
-भद्रगोल Nov 27 Click Here 
-Comedy: हो की क्या हो ClickHere
-आफ्नो प्रतिभा सुनाउने Click Here
-Mero Katha Nov26 Click Here
-Ukali Orali: Click Here
-What the flop Click Here 
-गाउँ खाने कथा Click Here
-Meri Bassai Nov24 ClickHere 
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-जिरे खुर्सानी  Nov 23 Click Here 
-उकाली ओराली Nov 23 Click Here
-Good News Click Here
-टेलिशृंखला 'सिंहदरबार' Click Here
-कमेडी: हो की क्या हो Click Here
-Top of the Pops Click Here
-कमेडी: तपाईँको हेडलाईट Click Here
-भरोसा Nov 21 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-भद्रगोल Nov 20 Click Here 
-Let Me Dance Nepal ClickHere
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-Khaskhus Nov 19th Click Here
-धुर्मुस कमेडी:खडानन्द बाजेClickHere
-कमेडी: भुपू श्रीमती Click Here
-सत्यपथ: Satyapath Click Here
-Comedy: नाकाबन्दी Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-Meri Bassai Nov17 Click Here
-टेलिफिल्म: माटोको माया Click Here
-Jire Khursani Nov16 ClickHere 
-What the flop Click Here 
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here 
-टेलिशृंखला 'सिंहदरबार' Click Here
-तिहार विशेष कुराकानी Click Here
-Dance Nepal Dance Click Here
-हाक्का हाक्की Nov 14 Click Here 
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-भद्रगोल Nov 13 Click Here
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-तिहार बिशेष ClickHere
-तिहार: भाईटिका Click Here
-सरोकार: देशको अवस्था Click Here
-देउसी रे : उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Nov 10 Click Here
-मोदीलाई सिस्नुपानी Click Here
-ज्योति मगरको तिहार गीतClick Here
-Good News Nov 01Click Here
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-हाक्का हाक्की Oct 31 Click Here
-कमेडी हाे कि क्या हाे Click Here
-भद्रगोल Oct 30 Click Here    
-Tito Satya Oct 29 Click Here
-Ditha Sab Oct 29 Click Here
-Ukali Orali Oct 29 Click Here
-सत्यपथ: खास कुरा Click Here
-हर्के हल्दार Oct 28 Click Here
-What the flop Click Here
-Meri Bassai Oct 27 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Jire Khursani Oct 26 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-लोक भाका टप 10 Click Here 
-Comedy: हाे कि क्या हाे ClickHere 
-गाउँखाने कथा:उकाली ओरालीClickhere
-Let Me Dance Nepal Click Here
-Ukali Orali: Oct 24 Click Here
-भद्रगोल Oct 23 Click Here   
-मृगौला बेच्नेको कहानी Click Here
-Tito Satya Oct 22 Click Here 
-दशैं बिशेस: उकाली ओराली Click Here
-नेपाली कमेडी: दशैं Click Here
-इन्दिरा जोशीको प्रस्तुती Click Here
-उकाली ओराली Oct 21 Click Here
-Meri Bassai Oct 20 Click Here
-भण्डाफोर Oct 20 Click Here
-जिरे खुर्सानी Oct 19 Click Here
-दोहोरी: नारायण रायमाझी Click Here
-रमाईलो क्यारीकेचर Click Here
-आफ्नो रोजाइ को भाका Click Here
-Comedy: दशैं Oct 18 Click Here
-हाक्का हाक्की Oct 17 Click Here  
-Let Me Dance Nepal ClickHere
-Ukali Orali: Oct 17 Click Here 
-भद्रगोल Oct 16 Click Here   
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-लोक भाका टप 10 Click Here
-Tito Satya Oct 15 Click Here
-Comedy: हाे कि क्या हाे ClickHere
-यो लोक भाका चिन्नुहोस् Click Here
-कमेडी : दशैं (Dashain) Click Here
-गाउँखाने कथा:ukali orali Clickhere 
-Meri Bassai Oct 13 Click Here
-जिरे खुर्सानी Oct 12 Click Here 
-दशैं आयो - मालश्री धुन Click Here
-प्रेम कहानी: जीवन साथी Click Here
-Good News Oct 11 Click Here
-हाक्का हाक्की Oct 10 Click Here 
-हास्य व्यंग्य: हाे कि क्या हाे Click Here
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-भद्रगोल Oct 09 Click Here  
-आफ्नो प्रतिभा सुनाउने Click Here
-Tito Satya Oct 08 Click Here 
-सराेज खनालकाे भेजा फ्राई ClickHere
-Ukali Orali: Oct 08 Click Here
-कमेडी: हल्लायो-हल्लायो Click Here
-सत्य-पथ: खास कुरा Click Here 
-गाउँखाने कथा: ukali orali Clickhere
-Meri Bassai Oct 06 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-Good News Oct 05 Click Here
-नाकाबन्दीमा देश Click Here
-लोक भाका Top 10 Click Here
-जोगिन्दर बोले प्रणाम जी Click Here
-खेलौ दोहोरी: उकाली ओराली ClickHere
-हाक्का हाक्की Oct 3rd Click Here
-कमेडी: हो की क्या हो Click Here
-Skype: उकाली ओराली Click Here
-भद्रगोल Oct 02 Click Here 
-Tito Satya Oct 01 Click Here
-आफ्नो प्रतिभा:उकाली ओरालीClickhere
-डियर कल्याण: मेरो कथा Click Here
-उकाली ओराली: दोहोरी Click Here 
-सत्य-पथ: खास कुरा Click Here
-Ukali Orali Sept 30 Clickhere
-लोक भाका Top 10 Click Here
-Meri Bassai Sept 29 ClickHere
 
-हाक्का हाक्की June 13 Click Here
-Ukali Orali June Click Here
-डिट्ठा साब June 12 Click Here
-कमेडी: मनोज गजुरेल Click Here
-भद्रगोल June 12 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-पान खादै उपेन्द्र महतो Click Here
-उकाली ओराली June 11 ClickHere
-मेरो कथा: June 11 Click Here
-Ukali Orali June 10 Click Here
-हल्का रमाईलो June10 Click Here
-Meri Bassai June 9 Click Here
-लोक भाका Top 10 Click Here
-Jire Khursani June 8 ClickHere
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-हर्के हल्दार June 07 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-हाक्का हाक्की June 6 Click Here
-भद्रगोल कमेडी June 5 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-हर्के हल्दार May 24th Click Here
-उकाली ओराली May 24 Click Here
-दिलिप झरनाको डान्स Click Here
-Ukali Orali May 23 Click Here
-केकी अधिकारी कुराकानी Click Here 
-आजको उकाली ओराली Click Here
-भूकम्पको महाविपति पर्दा Click Here
-माग्ने बुढाको कमेडी Click Here
-Ukali Orali May 20 Click Here
-तहसनहस गोरखा दरबार Click Here
-नेपाल चिनाउने अर्को प्रयास Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-त्रिपालमुनी मन्त्रीहरु Click Here
-बेहुलीलाइ अंगालो मारेपछीClick Here
-भुकम्पमा अन्धविश्वास Click Here
-भुकम्पले सबै अस्त व्यस्त Click Here
-Ukali Orali May 18 Click Here
-नेपाली तारा: Sad Click Here
-जीवन चक्र May 17 Click Here
-Ukali Orali May Click Here
-भरोसा May 16th Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-यो साँझ यो सुवास: Click Here
-काठमाडौ सुनसान देखियो Click Here
-Ukali Orali May 14 Click Here
-सामाजिक संजालमा देखिएकाClkHere
-उकाली ओराली: भूकम्प Click Here
-भूकम्प, स्वाभिमान र क्षति Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-Ukali Orali May 10 Click Here
-VJ Hunt May 10 Click Here
-महजोडी भूकम्प  May9 ClickHere
-Ukali Orali May 9 Click Here
-भूकम्पको केन्द्र बारपाक पुग्दाClickhere
-भद्रगोल April 24 Click Here
-इर्किनी मिर्किनी Apr 24 Click Here
-डिट्ठा साब April 24 Click Here 
-Tito Satye April 23 Click Here
-तेरीयाको रेशम फिलिलि Click Here
-Mero Katha Apr 23 Click Here
-Ukali Orali Apr 23 Click Here
-रेखा र राजेशले दर्शक तताय Click Here
-तक्मे र माग्ने को रमाईलो Click Here
-लोक भाका टप 10 Click Here
-Meri Bassai Apr20 Click Here  
-सत्य पथ: मन छुने भिडियो Click Here
-Jire Khursani Apr20 ClickHere
-What the flop Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-हर्के हल्दार April 19 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-जोगिन्दरको पान पसल Click Here
-नेपाली फिल्म: मिस नेपाल Click Here
-मह जोडी सन्तति भाग २ Click Here
-भद्रगोल April 17 Click Here
-डिट्ठा साब April 17 Click Here 
-Skype: Ukali Orali Click Here
-किलो ट्याङ्गो माईक Click Here
-Tito Satya Apr 16 Click Here
-Mero Katha Apr 16 Click Here
-Ukali Orali Apr16 Click Here
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here 
-Talent Show Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Apr 14 Click Here 
-सुष्माको बेडरुम चर्तिकला Click Here
-सत्य पथ April 14 Click Here
-उकाली ओराली: Click Here
-नयाँ वर्ष २०७२ बिशेष Click Here
-What The Flop Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-हर्के हल्दार April 12 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-राष्ट्रिय गीत प्रतियोगिता Click Here
-हाक्का हाक्की April 11 Click Here
-मह जोडी सन्तति भाग १ Click Here
-Ukali Orali April 11 ClickHere
-भद्रगोल April 10 Click Here
 
-Mero Katha Apr 9 Click Here
-थोरै भए पुगिसरी April 8 Click Here 
-सरी है पाद आयो Click Here
-फेसबुकले गर्दा यत्रो टेन्सन Click Here
-Ukali Orali April 8 Click Here 
-Meri Bassai Apr 7 Click Here
-सत्य-पथ April 07 Click Here
-Jire Khursani Apr 6 Click Here
-लोक भाका टप १० Click Here
-What the Flop Click Here
-हर्के हल्दार April 05 Click Here 
-जिवन चक्र April 05 Click Here
-Ukali Orali April 5 Click Here 
-हाक्का हाक्की April 4 Click Here
-मनोज गजुरेल:हास्य ब्यङ्ग्य Click Here
-रमाईला लोक दोहोरी: Click Here
-भद्रगोल April 3 Click Here
-डिट्ठा साब April 3 Click Here
-Skype Ukali Orali Click Here
-Tito Satya April 2 Click Here
-Mero Katha April 2 Click Here
-थोरै भए पुगिसरी April 1 Click Here
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here
-Meri Bassai Mar 31 Click Here
-Ukali Orali Mar 31 Click Here
-Jire Khursani Mar30 Click Here
-What The Flop Click Here
-लोक भाका Top 10 Click Here
-हर्के हल्दार March 29 Click Here
-जिवन चक्र March 29 Click Here
-परिवर्तन March 28 Click Here
-बुद्धिमान March 28 Click Here
-Ukali Orali Mar 28 Click Here
-भद्रगोल March 27 Click Here
-डिट्ठा साब March 27 Click Here
-दोहोरी: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Mar 26 Click Here
-Mero Katha Mar 26 Click Here
-Ukali Orali Mar 26 Click Here
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here
-Hot Photoshoot ClickHere
-Meri Bassai Mar 24 Click Here
-पार्वती राइ र तक्मे बुढा Click Here
-What the flop Click Here
-Jire Khursani Mar23 Click Here
-Ukali Orali Mar 23 Click Here
-हर्के हल्दार March 22 Click Here
-जिवन चक्र March 22 Click Here
-Ukali Orali Mar 22 Click Here
-मह जोडिको "सुगन्धपुर" Click Here
-खुसी फर्किएपछि Mar 21 Click Here 
-भद्रगोल March 20 Click Here 
-डिट्ठा साब March 20 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Mar 19 Click Here
-Mero Katha Mar 19 Click Here
-Ukali Orali Mar 19 Click Here
-नेपाली चलचित्र: अप्सरा Click Here
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here
-Meri Bassai Mar 17 Click Here
-टेलिचलचित्र: तिरस्कार Click Here
-सत्य पथ March 17 Click Here
-Jire Khursani Mar15 Click Here
-What the Flop Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-हर्के हल्दार March 15 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-मह जोडी एस.एल.सी Click Here
-हामी सबै उपभोक्ता Click Here
-Ukali Orali Mar 14 Click Here
-भद्रगोल March 13 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Mar 12 Click Here
-What the Flop Click Here
-Ukali Orali March 12 Click here
-हाँस्य कमेडी: भट-भटे माइला Clickhere
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here
-Meri Bassai Mar 10 Click Here
-Ukali Orali Mar 10 Click Here
-Jire Khursani Mar 9 Click Here
-नेपाली तारा-३ Final Click Here
-हर्के हल्दार March 8 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-मह जोडी लेफ्ट राईट लेफ्ट Click Here
-Nepali Tara 3 : Final Click Here
-Top 10 Lok Bhaka Click Here
-भद्रगोल March 06 Click Here 
-Skype: Ukali Orali Click Here 
-नेपाली तारा Top 6  Click Here
-Tito Satya Mar 5 Click here
-Mero Katha Mar 5 Click Here  
-उकाली ओराली Mar 4 Click Here
-Jire Khursani Mar15 Click Here
-What the Flop Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-हर्के हल्दार March 15 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-मह जोडी एस.एल.सी Click Here
-हामी सबै उपभोक्ता Click Here
-Ukali Orali Mar 14 Click Here
-भद्रगोल March 13 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Mar 12 Click Here
-What the Flop Click Here
-Ukali Orali March 12 Click here
-हाँस्य कमेडी: भट-भटे माइला Clickhere
-टेलिफिल्म: जिन्दगी Click Here
-Meri Bassai Mar 10 Click Here
-Ukali Orali Mar 10 Click Here
-Jire Khursani Mar 9 Click Here
-नेपाली तारा-३ Final Click Here
-हर्के हल्दार March 8 Click Here
-Jeevan Chakra Click Here
-मह जोडी लेफ्ट राईट लेफ्ट Click Here
-Nepali Tara 3 : Final Click Here
-Top 10 Lok Bhaka Click Here
-भद्रगोल March 06 Click Here 
-Skype: Ukali Orali Click Here 
-नेपाली तारा Top 6  Click Here
-Tito Satya Mar 5 Click here
-Mero Katha Mar 5 Click Here  
-उकाली ओराली Mar 4 Click Here
-Meri Bassai Mar 3 Click Here
-Ukali Orali March 3 Click Here
-नेपाली तारा-३ Mar 2 Click Here
-Jire Khursani Mar 2 Click Here
-Jire Khursani Feb 23 ClickHere
-What The Flop Click Here
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here 
-हर्के हल्दार Feb 22 Click Here
-Jogindar Bole Feb Click Here
-'बोसे आन्द्रे भुँडी' मह जोडी ClickHere
-Ukali Orali Feb 21 Click Here
-भद्रगोल Feb 20 Click Here
-Tito Satya Feb 19 Click here
-Mero Katha Feb19 Click Here
-Meri Bassai Feb 18 Click Here 
-भद्रगोलको कमेडी ! Click Here
-नेपाली तारा-३ Feb 17 Click Here
-Ukali Orali Feb 17 Click Here
-Jire Khursani Feb16 ClickHere 
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here 
-हर्के हल्दार Feb 15 Click Here
-मह जोडी कमेडी: श्रद्धा Click Here
-Nepali Tara 3 Click Here
-सत्य घटना:  देवकी Click Here
-प्रेम दिवस:उकाली ओराली Click Here
-भद्रगोल Feb 13 Click Here
-Dittha Sab Feb 13 ClickHere
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Feb 12 Click here
-Mero Katha Feb12 Click Here
-कमेडी: बरबादै पार्यो Click Here
-मह जोडीको असल लोग्ने Click Here
-What the flop Click Here
-Meri Bassai Feb 10 Click Here
-Nepali Tara 3 Click Here
-आजको उकाली ओराली Click Here
-Jire Khursani Feb9 ClickHere
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here
-मह जोडी : स्याबास ! २ Click Here
-Ukali Orali Feb 8 Click Here
-नेपाली तारा Feb 7th Click Here
-नृत्य: प्रतिभाको आँगन Click Here
-Top 10 lok Bhaka Click Here
-भद्रगोल Feb 06 Click Here
-Dittha Sab Feb 06 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Feb 05 Click here
-कमेडी: इर्किनी मिर्किनी Click Here
-Mero Katha: Click Here
-मह जोडी: असल लोग्ने  Click Here
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Feb 3 Click Here
-नेपाली तारा Feb 3rd Click Here
-Ukali Orali Feb 3 Click Here
-Jire Khursani Feb 2 Click Here
-रमाईलो दोहोरी: Feb 2 Click Here
-हर्के हल्दार Feb 1 Click Here
-मह जोडी : स्याबास ! २ Click Here
-नेपाली तारा Jan 31 Click Here
-कमेडी संविधान सभा भित्र Click Here
-Ukali Orali Jan31 Click Here
-Jire Khursani Feb9 ClickHere
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here
-मह जोडी : स्याबास ! २ Click Here
-Ukali Orali Feb 8 Click Here
-नेपाली तारा Feb 7th Click Here
-नृत्य: प्रतिभाको आँगन Click Here
-Top 10 lok Bhaka Click Here
-भद्रगोल Feb 06 Click Here
-Dittha Sab Feb 06 Click Here
-Skype: Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Feb 05 Click here
-कमेडी: इर्किनी मिर्किनी Click Here
-Mero Katha: Click Here
-मह जोडी: असल लोग्ने  Click Here
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Feb 3 Click Here
-नेपाली तारा Feb 3rd Click Here
-Ukali Orali Feb 3 Click Here
-Jire Khursani Feb 2 Click Here
-रमाईलो दोहोरी: Feb 2 Click Here
-हर्के हल्दार Feb 1 Click Here
-मह जोडी : स्याबास ! २ Click Here
-नेपाली तारा Jan 31 Click Here
-कमेडी संविधान सभा भित्र Click Here
-Ukali Orali Jan31 Click Here
-भद्रगोल Jan 30 Click Here
-Dittha Saab Jan 30 Click Here 
-इर्किनी मिर्किनी Jan 29 Click Here
 
-हर्के हल्दार Jan 25th Click Here
-मह जोडीको असल लोग्ने Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here 
-नेपाली तारा Jan24 Click Here
-Ukali Orali Click Here
-श्री स्वस्थानी ब्रत कथा Click Here  
-भद्रगोल Jan 23 Click Here
-Dittha Saab Jan 23 Click Here 
-Skype Ukali Orali Click Here
-गर्नु गर्यो फेसबुकले ! Click Here
-Tito Satya Jan 22 Click here
-Mero Katha Jan 22 Click Here
-कलाकारहरु सडकमा उत्रिए Click Here
-Killo Mike Tango Click Here
-श्री स्वस्थानी ब्रतकथा Click Here
-उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Jan 20 Click Here
-नेपाली तारा Jan 20 Click Here
-Ukali Orali Jan 20 Click Here
-संसदमा बबाल भो Click Here
-Jire Khursani Jan 19 ClickHere
-What The Flop Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-हर्के हल्दार Jan 18th Click Here
-मह जोडी : सुर बेसुर Click Here
-Ukali Orali Jan 18th Click Here
-नेपाली तारा Jan 17th Click Here
-जस्तालाई तेस्तै (कमेडी) Click Here
-Skype Ukali Orali Click Here 
-श्री स्वस्थानी ब्रत कथा Click Here 
-भद्रगोल Jan 16th Click Here
-नेपाली कमेडी जोकतन्त्र Click Here
-Tito Satya Jan 15 Click Here
-मेरो कथा-Mero Katha Click Here
-श्री स्वस्थानी ब्रतकथा Click Here 
-नृत्य : प्रतिभाको आँगन Click Here
-Killo Mike Tango Click Here
-लोक भाका टप 10 Click Here 
-Meri Bassai Jan 13 Click Here
-नेपाली तारा Jan 13 Click Here
-Jire Khursani Jan 12 ClickHere
-What the Flop Click Here 
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-हर्के हल्दार Jan 11th Click Here
-Ukali Orali Jan 11 Click Here
-नेपाली तारा Jan 10th Click Here
-मनोज गजुरेल: हास्य ब्यङ्ग्यClick Here
-Skype Ukali Orali Click Here 
-भद्रगोल Jan 09 Click Here
-Dittha Saab Jan 9 Click Here 
-Tito Satya Jan 08 Click Here 
-Mero Katha Jan 08 ClickHere
-Tito Satya Jan 08 Click Here 
-Mero Katha Jan 08 ClickHere 
-श्री स्वस्थानी ब्रतकथा Click Here
-Killo Mike Tango Click Here
-जे आउछ मज्जाले हसौछ Click Here
-दोहोरी: उकाली ओराली Click Here
-Meri Bassai Jan 06 Click Here
-नेपाली तारा Jan 06 Click Here
-गाउँ खाने कथा:उकाली ओरालीClickhere
-Jire Khursani Jan 5 Clickhere
-What the Flop Click Here 
-Dohori: Ukali Orali Click Here
-हर्के हल्दार Jan 04 Click Here 
-बाउको फेसबुक Click Here
-दोहोरी:उकाली ओराली Click Here
-नेपाली तारा Top 10 Click Here
-लोक दोहोरी: Jan 03 Click Here
-भद्रगोल Jan 2nd Click Here
-Dittha Saab Jan 2 Click Here
-Skype Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Jan 01 Click Here
-Mero Katha Jan 01 ClickHere
-Ukali Orali Jan 01 Click Here 
-डान्स नेपाल डान्स Click Here
-जे आउछ मज्जाले हसौछ Click Here
-Ukali Orali Dec 31 Click Here
-Meri Bassai Dec 30 Click Here 
-नेपाली तारा Dec 30 Click Here
-गाउँ खाने कथा:उकाली ओरालीClickhere
-Jire Khursani Dec29 Clickhere
-दोहोरी उकाली ओराली Click Here
-What the Flop Click Here
-हर्के हल्दार Dec 28 Click Here  
-नक्कली माग्ने बुढा Dec 28 ClickHere
-लोक भाका टप 10 Click Here
-नेपाली तारा Dec 27 Click Here
-जे आउछ मज्जाले हसौछ Click Here
-भद्रगोल Dec 26th Click Here
-Dittha Saab Dec26 ClickHere
-Skype Ukali Orali Click Here
-Tito Satya Dec 25 Click Here
-Mero Katha Dec 25 ClickHere 
-माग्ने बुदो र धुर्मुसको कमेडी Click Here
 
-यी हुन् सिंहदरबारको भित्तामा रंग छ्याप्ने युवा, किन गर्दै छन् ईशानले येस्तो ! Click Here
-संसद बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले देखाएर संसदमा हङ्गामा Click Here
-नेपाली समाजमा प्रेम हत्या र आत्महत्याको कारण बन्दै, यी हुन् चर्चित घटनाहरु ! Click Here
-के के आयो साढे १० खर्बको बजेटमा ? बजेटले के दियो हामीलाई ? Click Here
-प्रहरीले चोरी गर्ने व्यक्ति पक्राऊ गर्न सफल (सुन चोरी गरेको भिडियो फुटेज ) Click Here
-यस्ता छन् ओली बजेटका मुख्य विशेषता, वृद्ध भत्तादेखि पानी जहाजसम्म Click Here
-साझा सवाल: महिला र पुरूष समान हुने समाज कसरी बनाउन सकिएला ? Click Here
-प्रधानमन्त्री केपी ओली टाउजर लगाएरै फुटबल खेल्न दशरथ रंगशाला मैदान छिरेपछी Click Here
-अष्ट्रेलियामा मुस्लिम विरोधी समूह र नश्लवाद विरोधी समूहरबीच झडप Click Here 
-यी हुन् ओली सरकारले ल्याएको बजेटका लोभलाग्दा प्राथमिकता र उद्देश्य Click Here
-सरकारले ल्यायो १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बजेट Click Here
-यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पुरा भिडियो हेर्नुहोस Click Here
-आज गणतन्त्र दिवस टुँडिखेलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसो भने Click Here
-यसरी चिर निन्द्रामा छिन् मनिषा, दाजु विमल र आमाको रुवाबासी Click Here
-श्रीमान विदेशमा, प्रेमीसँग भाग्न २ नाबालक छोरा छोरीको हत्या गरी जलाएको खुलासा Click Here
-मनिषाको अन्तिम सँस्कारका निम्ति पशुपतिनाथ स्थित बिधुतिय सव दाह केन्द्रमा Click Here
-१० खर्ब ३२ अर्बको बजेट आउदै भोली, के के आउँदैछ ओली सरकारको बजेट ? Click Here
-शुद्ध र प्रशोधित भनिएका काठमाडौंका अधिकांश जार र वोतलका पानी गुणस्तरहीन Click Here
-अमेरिकामा नेपाली युवाको समुन्द्रमा डुबेर मृत्यु Click Here
-विमलकी बहिनी मनिषाका प्रेमी भन्छन्ः बियर खाएको थिएँ, राती पासो लगाएको देखेँ Click Here
-चालकको कन्चटमा गोली हानेर वीरगन्जका उद्योगी केडियाको अपहण Click Here
-बोक्सी ! के यो साच्चै नै हुन्छ त ? बोक्सी आरोपमा वृद्धामाथि निर्घात कुटपिट ! Click Here
-फुटबलर बिमल घर्तीकी बहिनीको हत्या, मृत्यु रहस्यमय, पोष्टमार्टम रोकियो Click Here
-नेपाली समाजमा घटेको पत्याउनै नसकिने एउटा घटना, कता जादै छ नेपाली समाजमा Click Here
-श्रीमान र ससुरा मिलेर बुहारीको रहस्यमय हत्या Click Here
-ओलीको वोली कती पत्याउने कती नपत्याउने ! हासौं मज्जाले । सोचौं गम्भीर ! Click Here
-सर्वाेच्चको फन्दामा प्रचण्ड, तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश Click Here
-एमालेमा पर्याे फेरि दुई पक्षबीच जुहारी, प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए नेपाल र खनाल Click Here
-भारतको देहरादुनमा पहिरोमा पुरिएर १० नेपाली कामदारको मृत्यु  Click Here
-नेवि संघले बालुवाटारमा गुडायो ओली एक्सप्रेस रेल र पानी जहाज Click Here
-यी हुन् भारतको देहरादुनमा पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउने १० जना नेपाली कामदार Click Here
-उपेन्द्र यादवको चेतावनी: नश्लवादी चिन्तनले भारत ३ टुक्रा भो,ओलीले नसोचेको हुन्छ Click Here
-सगरमाथा आरोहण क्रममा ३ को मृत्यु, ६ जना सम्पर्कविहीन Click Here
-साझा सवाल: समाज र राजनीतिबाट नेपाली युवाहरू के चाहन्छन ? Click Here
-अरबौको मेलम्ची, पानी छैन, मनोमानी छ, मेलम्ची पूरा हुने टुंगो छैन Click Here
-हरेक नेपालीको आत्माको आवाज बोल्दै प्रेम बानियाँ 'कहाँ पुग्यो पूनर्निर्माण' Click Here
-तनहुँमा ग्रिनेड बिस्फोट हुँदा ८ सशस्त्र प्रहरी घाइते, दुईको अवस्था गम्भिर Click Here
-नेपालको भूमि लिपुलेक माथी भारतले यसरी कब्जा गरिराखेको छClick Here
-विप्लवको धम्की: दश हजार मात्र हाेइन अावश्वयक परे दश लाख सेना बन्न सक्छ Click Here
-बजेट बढ्छ, खर्च बढ्दैन: ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी Click Here
-वुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्दाभन्दा यो देशको प्रशस्त पुस्ताको अन्त्य भएको छ Click Here
-काठमाडौंले अधिकार नदिए मधेसमा फेरि आन्दोलन गर्ने राजेन्द्र महतोको चेतावनी Click Here
-श्रलङकामा आएको बाढी र पहिरो पिडितकालाई एक लाखअमेरीकी डलर सहयोग गर्नेClick Here
-किन भयो माओवादी एकता ? यस्तो छ माओवादी एकताका भित्रि कुरा ! Click Here
-४० बर्षकै लामो खडेरी परेपछी खाना देउ सरकार भनी हार गुहार गर्दै कर्णाली बासि Click Here
-कालीकोटमा पहिरोले पुरिँदा ३ को मृत्यु ५ वेपत्ता ! Click Here
-प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नयाँ योजना: दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल छ्यापछ्याप्ती Click Here
-फुटेर तितरबितर भएका माओवादी यसरी एक भए, यस्तो थियो एकताको रौनक Click Here
-इतिहासकै असक्षम र कम्जोर गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, यस्ता छन् बस्नेतका उपलब्धी हरुClick Here
-लमजुङमा बस दुर्घटना, ९ को मृत्यु १२ घाईते Click Here
-प्रधानमन्त्री केपी ओली र गाएक बद्रि पंगेनीको दोहोरी Click Here
-काठमाडौंमा रेल र पाइपबाट ग्यास पछि अब नेपालको आफ्नै पानीजहाज ल्याउदै ओलीClickHere
-चीनबाट काठमाडौंको लागि छुटेको रेल सिगात्से आइपुग्यो Click Here
-प्रधानमन्त्रीको पानीजहाज प्रसंग हावादारी नभएर सत्य र यथार्थको नजिक Click Here
-पेट्रोल खानी उत्खनन् गर्न ६ सदस्यीय चिनियाँ टोली मोरङ पुग्यो Click Here
-भिडियोमा हेर्नुस् ती तीन गोल जसले २३ वर्षपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलायो Click Here
-भारतमा आक्रमण गरी हिन्दूहरुको शासनको अन्त्य गर्ने इस्लामिक स्टेटको चेतावनी Click Here
-तीन जनाको ज्यान जाने गरी भएको रंगेली घटना पछि मधेस फेरी अशान्त ! Click Here
-वार्ता भाँड्ने नियतले रंगेली घटना घटाइयो: तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी Click Here
-बंगबन्धु फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल च्याम्पिन, बहराइनको लज्जास्पत हार Click Here
-प्रधानमन्त्री ओलीको कडा बोलीः किन खनीए कांग्रेस र मधेशी माेर्चा माथी ओली ? Click Here
-रंगेली रणसंग्राम बनेपछि..मोरङको रंगेलीमा प्रहरीको गोली लागि तीन जनाको मृत्यु Click Here
-प्रधानमन्त्री ओली जङ्गिएपछि मधेसी मोर्चासँगको वार्ता भाँडियो ! Click Here
-नेपालमा मध्यराति फेरि भूकम्प, काठमाडौँमा पनि ठुलै धक्का महसुस Click Here
-‘मधेसीले चन्द्रमामा पनि आरक्षण खोज्लान्, कसरी दिने ?’ भन्दै जब ओली जंगिए Click Here
-नेपाली विद्यार्थीले पहिलोपटक यसरी गरे अन्तरिक्षयात्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी Click Here
-नेपाली मोडल तथा नायिकाहरुको मनमा बिदेशी युवाहरुको छाप, नेपालमा बस्न मन छैनClickHere
-भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले फेरि यसरी नेपाली भाषामा बोलेर नेपालीलाई मख्ख पारे । Click Here
-फुटबल प्रतियोगितामा १७ वर्षापछी नेपाल फाइनलमा, माल्दिभ्सलाई ४–१ ले हरायो Click Here
-वार्ता औचित्यहीन भएको भन्दै अब वार्ता टोलीसित वार्तामा नबस्ने मधेसी मोर्चाको घोषणा Click Here
-कही नभएको जात्र ओली सरकारेको १०० दिले यात्रा ! यसरी फ्लप भए ओलीका बोली ! Click Here
-हेर्नुहोस यसरी दुरुपयोग गर्छन रास्ट्रको धन, एक बर्षमा ३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च Click Here
-कस्ताे रह्याे अाेली सरकारकाे हनिमुन, हेर्नैपर्ने एक समीक्षा (ओलीको १०० दिन) Click Here
-नयाँ शक्तिमा लाग्ने कुरा गलत हाे, कांग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन्छु: गगन थापा Click Here
-सुशील कोइराला लाई भेटेपछि राजेन्द्र महतोले के भने ? Click Here
-नेपाल आयल निगमको थानकोटस्थित डिपो भरियो, ट्यांकरले तेल खन्याउन पाएनन् Click Here
-अपहरणमा परेका ११ वर्षीय बालकको चार दिनपछि शव फेला ! Click Here
-यस्तो पो रहेछ राजेन्द्र महतो काठमाण्डु आउनुको रहस्य, किन छिरे भारतीय दूतावास Click Here
-प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको वार्ता 'सहमति नजिक' Click Here
-सोमबार बेलुकीसम्म मुलुकमा जारी गतिरोध अन्य हुने प्रचण्डको दावी Click Here
-साझा सवाल: एक वर्षभित्रमै लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ: ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी Click Here
-मधेसका नाममा राजनीति गर्दै, काठमाडौंमा जग्गा जोड्दै राजेन्द्र महतो Click Here
-प्रहरीको ध्यान नाकाबन्दी र आन्दोलनमा, होटलमा फस्टायो याैन व्यवसाय Click Here
-प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ गफ: अब भूकम्पको पूर्व सूचना दिने प्रविधि जडान गर्दैछौं Click Here
-यसरी सुरु भयो ‘पुनःनिर्माण महाअभियान’, कसले–के भने, के के भए काम ? Click here
-प्रधानमन्त्रीहरुले आफू सत्तामा टिकीरहनको लागि के के गरे (यस्तो छ झगडा) Click Here
-हेर्नुहोस प्रधानमन्त्रीहरुले आफू कुर्चीमा टिकेर खाईरहनका लागि के के गरे? Click Here
-यस्तो छ माघे सङ्क्रान्तिमा धादिङमा भएको गोरु जुधाई मेला ! Click Here
-काठमाडौंमा इलेक्ट्रिक रेलको सुरुआत गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को घोषणा Click Here
-प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नयाँ सहमति Click Here
-भारतले नेपालको विषयमा चासो राख्नुको कारण के ? यसो भन्छन् राजदूत राय Click Here
-मधेशी मोर्चाको माग पुरा गर्न प्रमुख तीन दल तयार, भोली सहमतीको ड्राफ तयार हुने Click Here
-फेसबुकमा नक्कली एकाउन्ट बनाउने र जथाभाबी लाईक र सेर गर्नेलाई अब कारबाही हुने Click Here
-प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टिकी रहन जनतालाई टुक्का र चुड्कीला सुनाउदै हीडे Click Here
-नेपालमा फेरि यसरी अर्को शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने, केन्द्र काठमाडौं हुने Click Here
-बाबु संगको झगडामा ८ वर्षीय छोराको अपहरण गरी खाल्टो खनी पुरेर हत्या Click Here
-राणा कालमा भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म गाडी बोकेर ल्याउँने धनबहादुर गोलेको निधन Click Here
-राजाहरु र राजसंस्थाबारे एउटा कम्यूनिष्ट नेताको बकपत्र...Click Here
-सम्पति विवरण नबुझाउने ४ मन्त्री सहित २४ हजार कर्मचारीलाई अख्तियारको कारवाही Click Here
-पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साढे १० वर्षदेखि  नागार्जुन बंगलाको बिजुलीको बिल तिरेनन् Click Here
-२८ महिनापछि नेपालको पहिलो जीत, विमल 'म्यान अफ दि म्याच' Click Here
-नेपालमा अर्को शक्तिशाली भूकम्प जान सक्छ' Click Here
-साँचो कुरा बोल्नहुँदैन, हास्यव्यंग्य भनिहाल्छन् भन्दै यसरी दुख पोखे प्रधानमन्त्री ओलीले ClickHere
-प्रत्येक दिन एक सय भन्दा बढी इन्धनका गाडी भारतबाट नेपाल भित्रिदै Click Here
-‘सिमसिमे पानीमा…’ बोलको गीतले ख्याती बटुलेकी गायिका रेखा शाह पक्राउ Click Here
-नारायणहिटी दरबार भित्र रहेका बहुमूल्य सामाग्री र राजाले चढेका गाडी बेबारिसे Click Here
-अपहरणमा परेका बालकको शव जमिन मुनी भेटीयो Click Here
-ओली र कमल थापाविरुद्ध पृथ्वी जयन्तीमा यसरी लाग्यो नारा (भिडियो) Click Here
-​पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ओलीको जवाफ : दरबार छाड्नेले घरबार गर्न पाउँछन् Click Here
-बिर्सदै नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई Click Here
-महिला कार्यक्रममा महिलालाई यसरी पोथीसँग दाँज्दै हँसाए प्रधानमन्त्री ओलीले Click Here
-काठमाडौंको जमिन मुनी ३१ करोड घनमिटर ग्यास रहेको खुलाशा Click Here
-पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पृथ्वी जयन्तीलाई किन इतिहास बाटै मेटाउन चाहन्छन Click Here
-नेपालमा फेरि यसरी अर्को शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने, केन्द्र काठमाडौं हुने Click Here
-राणा कालमा भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म गाडी बोकेर ल्याउँने धनबहादुर गोलेको निधन Click Here
-राजाहरु र राजसंस्थाबारे एउटा कम्यूनिष्ट नेताको बकपत्र...Click Here
-सम्पति विवरण नबुझाउने ४ मन्त्री सहित २४ हजार कर्मचारीलाई अख्तियारको कारवाही Click Here
-२८ महिनापछि नेपालको पहिलो जीत, विमल 'म्यान अफ दि म्याच' Click Here
-नेपालमा अर्को शक्तिशाली भूकम्प जान सक्छ' Click Here
-साँचो कुरा बोल्नहुँदैन, हास्यव्यंग्य भनिहाल्छन् भन्दै यसरी दुख पोखे प्रधानमन्त्री ओलीले ClickHere
-प्रत्येक दिन एक सय भन्दा बढी इन्धनका गाडी भारतबाट नेपाल भित्रिदै Click Here
-‘सिमसिमे पानीमा…’ बोलको गीतले ख्याती बटुलेकी गायिका रेखा शाह पक्राउ Click Here
-नारायणहिटी दरबार भित्र रहेका बहुमूल्य सामाग्री र राजाले चढेका गाडी बेबारिसे Click Here
-अपहरणमा परेका बालकको शव जमिन मुनी भेटीयो Click Here
-ओली र कमल थापाविरुद्ध पृथ्वी जयन्तीमा यसरी लाग्यो नारा (भिडियो) Click Here
-​पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ओलीको जवाफ : दरबार छाड्नेले घरबार गर्न पाउँछन् Click Here
-बिर्सदै नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई Click Here
-महिला कार्यक्रममा महिलालाई यसरी पोथीसँग दाँज्दै हँसाए प्रधानमन्त्री ओलीले Click Here
-काठमाडौंको जमिन मुनी ३१ करोड घनमिटर ग्यास रहेको खुलाशा Click Here
-पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पृथ्वी जयन्तीलाई किन इतिहास बाटै मेटाउन चाहन्छन Click Here
-दलहरुलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चुनौति– मैले दरबारमात्रै छाडेको हुँ, घरबार हैन Click Here
-नेपालीहरु माथि भारत कसरी स्लो पोइजनका रुपमा हावी भईरहेको छ? Click Here
-साझा सवाल: नेपाली महिलाहरु कसरी थप सक्षम, सफल र समान हुँदैछन् ? Click Here 
-हिमाली क्षेत्रका भूकम्प पीडितको उद्धारका लागी हेलिकप्टर सहीत नेपाली सेनालाई पठाईदै ClickHere
-हाइड्रोजन बमले हल्लायो:  दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको बम बर्षक विमान तैनाथ Click Here
-यस्तो छ माओवादीभित्रको भष्ट्राचारको नालिबेली, तानिए उपराष्ट्रपति र प्रचण्ड Click Here
-प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीका लागि ‘मजाक गर्ने ठाउँ’, यसरी हुदै छ ओलीको आलोचना Click Here
-जारी आन्दोलन थप ससक्त बनाउने भन्दै मधेसी मोर्चाले गर्यो थप आन्दोलनको घोषणा Click Here
-नयाँ बानेश्वरको घरमा पसेको चितुवालाई समातेर ट्वाइलेटमा थुनेपछि …! Click Here
-सुशील कोइरालाले नै भने, कांग्रेसलाई तीन नेताको जिम्मामा छोड्नु हुँदैन Click Here
-Breaking News : काठमाडौ उपत्यकाको जमिनमुनी प्राकृतिक ग्यास उत्खनन गर्न Click Here
-एउटा चर्चित माओवादी पीडित हत्या काण्ड, यसरी भएको थीयो उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्या Click Here
-सुन्दै हैरान हुने केपी ओलीको गफ; यसरी उडिरहेको छ फेसबुक र ट्वीटरमा मजाक Click Here
-झनै संकटमा देश, अब यो देशमा के होला: न त नाकाबन्दी खुलेको छ न त वार्ता...Click Here
-न्यूरोडको पसलबाटै साढे ९ किलो अवैध सुनसहित यसरी समातीय व्यापारी Click Here
-बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपाल आउने भएका छन् Click Here
-ग्यासको पाइपलाइन नै घरघरमा पुर्‍याइदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा Click Here
-मधेसी मोर्चाका दुईजना नेताको मोटरसाइकल जलाएपछि जनकपुरमा आन्दोलन चर्कियो Click Here
-बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी नदिले भन्दै पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश Click Here
-आखिर कसरी ठगिन पुगे त नायक राजेश हमाल पनि यी युवतीसंग Click Here
-जनकपुरमा स्थानीयले मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई लखेटे ! Click Here
-फेरि ८ दशमलव २ रेक्टरस्केलको भूकम्प आउनसक्ने चेतावनी Click Here
-कमल थापाले गरे यस्तो खुलासा: प्रधानमन्त्री ओली चीनभन्दा पहिले भारत भ्रमण गर्ने Click Here
-उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम परीक्षणपछि विश्वभर तरङ्ग पैदा Click Here
-वीरगन्ज नाकामा धर्ना दिदै आएका आन्दोलनकारी माथि भारतीय पक्षको अाक्रमण Click Here
-भारतले नेपाल र नेपालीको जीवनमा यसरी दमन गरिरहेको छ? Click Here
-कसरी हुँदैछ माेर्चासँग सहमति, यस्ता छन् मधेसी मोर्चाको जायज माग र नाजायज माग Click Here
-बन्दूक नियन्त्रणमा लिने योजना सुनाउँदा किन रोए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ? Click Here
-दाङमा स्कुल बस र माइक्रो ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या पाँच पुग्यो Click Here
-Breaking News: प्रचण्डले २७ अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् : गंगानारायण श्रेष्ठ Click Here
-तीन दलसँग छलफल गर्न मधेसी मोर्चाले पनि बनायो यस्तो कार्यदल Click Here
-नाकाबन्दीमा कालाबजारीले सरकारलाई साथ दिए : कमल थापा Click Here
-विश्वकै सुन्दर देशमा नेपाल पहिलो नम्बरमा : भारत सूचीमै परेन Click Here
-इतिहास देखी नेपालीलाई मन्द बिष खुवाउदै आएको भारतको डरलाग्दो अतिक्रमण हरु Click Here
-देशमा थपिँदै छ अन्धकार, लोडसेडिङ फेरि बढ्यो, अब दिनको १५ घण्टा Click Here
-डा. रामशरण महत 'विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री' कसरी भए त महत विश्वकै उत्कृष्ट ? Click Here
-तराई मुक्ति मोर्चाले गोली हानी सप्तरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को हत्या Click Here
-राजेन्द्र महताेकाे "हिराे" हुने चाहनाले टुट्याे मधेशी माेर्चा, यस्तो छ महताेकाे नालीबेली Click Here
-महन्थ ठाकुरले भने , 'मधेस अलग राष्ट्र हो' सबै मापदण्ड पुगेको छ ! Click Here
-भारतबाट अलग भएका दुइ देश छिट्टै भारतमा गाभिने भाजपा महासचिवको दाबी Click Here
-राजेन्द्र महतोमाथि गरिएको आक्रमणको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन Click Here
-भारतसँग नेपालको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन, साफबाट बाहिरियो नेपाल Click Here
-टाउको फुट्ने गरी यसरी कुटिए बिराटनगर-जोवनी नाका थुन्न गएका राजेन्द्र महतो Click Here
-मधेसी र पहडीबीच भाइरचारा बढाउन र फाट्न लागेको मन सिलाउन यार-मित अभियान Click Here
-भारतमा एक वर्षअघि देखी बन्दी बनाइएका नेपाली तीर्थयात्रीहरु लाई रिहा गर्न माग Click Here
-तीन दलको बैठकपछी मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवले दिए यस्तो चेतावनी ! Click Here
-तराई आन्दोलनको बहानामा बीमा रकम लिन आफ्नै बसमा आगो लगाउने गरेको खुलासा Click Here
-विराटनगरस्थित रानी भन्सार झडपमा राजेन्द्र महतोको टाउको फुट्यो Click Here
-भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले नेपाललाई १५ खर्ब घाटा Click Here
-एतिहासिक फड्को: नेपाल र चीनबीच ८ बुँदे सहमतिः चीनले थप इन्धन सहयोग गर्ने Click Here
-आन्दोलन कति दिनसम्म गरिरहने भन्दै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नाका छोडे ! Click Here
-शरीफलाई भेट्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ‘अचानक’ पाकिस्तान पुगे ! Click Here
-ड्याङ कि ड्याङ काम गर्न खोजेको तर, सोचेजस्तो गरी फटाफट काम गर्न सकिनँ: ओली Click Here
-ओलीको जम्बो मन्त्रीमण्डल, आज फेरी  ४ मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थपिए Click Here
-यस्तो छ नेपाली सेनाले किनेको नेपालमै बनेको 'बम निष्क्रिय पार्ने रोबोट' Click Here
-भारतीको अघोषित नाकाबन्दिको अन्त्य कहिले हुन्छ, भारतको अर्को चाल के होला? Click Here
-जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर ८ जनाको को मृत्यु, अझै पाल मुनी भुकम्प पिडितहरुको बास Click Here
-भैरहवाको वेलहिया नाका अचानकसहज बनेपछि इन्धनसहितका सामान धमाधम भित्रदै Click Here
-चीनमा चमत्कार, माटाेमा पुरिएकाे ६७ घन्टापछि जिवितै उद्दार Click Here
-बाबुराम भट्टराईमाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगायो संगीन आरोप Click Here
-राष्ट्रपति भण्डारीमाथि जनकपुरमा भएको दुर्व्यवहारविरुद्ध यसरी उत्रिए सांसद Click Here
-गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई आङकाजी शेर्पाले किन यसरी थर्काए.......Click Here
-इन्धन आपूर्तिबारे अन्तिम सम्झौता गर्न कमल थापा नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान Click Here
-मधेसवादी दलको विरोधका बीच संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि…Click Here
-लापरबाहीको हद: हड्डीको डाक्टरले नशाको अपरेसन गरेपछि ​बिरामीको मृत्यु Click Here
-सरकारको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाद्वारा अस्वीकार, मोर्चाले भन्यो: आन्दोलन जारी राख्छौँ Click Here
-गरे के हुदैन र ? खोल्सिको सुनबाट करोडपति बन्दै दोलखाका किसानहरु Click Here
-विधवा बारे हिन्दू शास्त्रमा के छ ? जानकी मन्दिर प्रकरणकाे लेखाजाेखा । Click Here
-सभामुखलाई भारतीय राजदूतको प्रश्न– कहिले पास हुन्छ संविधान संशोधन विधेयक? Click Here
-ग्यास वितरणमा झडप,डिएसपीको पेस्तोल हरायो, पेस्तोल खोज्न एकसय प्रहरी परिचालनClickHere
-जापानले नेपाललाई २५ अर्व ५० करोड रुपैँया अनुदान स्वरुप सहयोग गर्ने Click Here
-नेपाली युवतीको बलात्कार र हत्या गर्ने ७ भारतीयलार्इ मृत्युदण्ड Click Here
-भारतले यसरी बनायो नक्कली 'कपिलवस्तु', बुद्ध भारतमै जन्मिएको देखाउने प्रयास Click Here
-अघोषित नाकाबन्दी खोल्ने भारतको संकेत, नेपाल सकारको निर्णयको स्वागत Click Here
-भ्रष्टाचारको आरोप लागेका वन्तले खनखन्ती १० करोड गन्दा अख्तियारका कर्मचारी चकितClickHere
-ओलीको अडान: ‘सुनसरी, मोरङ र झापाको एक टुक्रा जमिन पानी दायाँ–बायाँ हुदैन ! Click Here
-सरकारको निर्णयलाई भारतले सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत, खुल्ला त नाका ? Click Here
-साझा सवाल: तराई मधेशमा जारी आन्दोलनको अवतरण कसरी र कहिले होला ? Click Here
-मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा रौतहटका विभिन्न प्रहरी चौकीमा आक्रमण Click Here
-प्रधानमन्त्री ओली गल्लीका गुण्डा, बोली डन र माफियाको जस्तो: उपेन्द्र यादव Click Here
-राष्ट्रपतिलाई बिधुवा भन्दै मन्दिर चोख्याएको समाचार झुट, यस्तो रहेछ खास कुरा Click Here
-नेपालकाे एउटा त्यस्ताे कहाली लाग्दो सत्य तर कालाे इतिहास (भिडियो) Click Here
-यस्तो छ विश्व सुन्दरीको स्टेजमा मिस नेपालको इभानाको नेपाली डान्स (भिडियो) Click Here
-ओली सरकार छिटै ढल्छ, ओलीको विकल्प खोज्दा मुलुकको हित हुन्छ :उपेन्द्र यादव Click Here
-नेपालको संकट चाँडो अन्त्य गर्न भारत उत्सुक : परराष्ट्रमन्त्री थापा Click Here
-राष्ट्रपतिलाई ‘बिधुवा’ भनेर अपमान गर्दा संसारभरका महिलाको अपमान,छानबिनको माग Clickhere
-बुढा नेता पेन्सन खाऊ, युवा ले देश चलाउ; अब युवाले हाँक्लान त कांग्रेसको भावी नेतृत्व Click here
-विश्व व्यापार संगठनको बैठकमा आपुर्तिमन्त्री पुनले भने ‘हामी नाकाबन्दीमा परेका छौं' Click Here
-राष्ट्रपतिलाई ‘बिधुवा’ भनेर अपमान गर्दा देउवाको मन दुख्यो, मोर्चाले माफी माग्नुपर्छः Click Here
-Breaking News: गौरमा सुरक्षाकर्मी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप Click Here
-रौतहटको हर्दिया पल्टुवा -३ मा एकै परिवारका दुई आमा छोरीको हत्या Click Here
-आन्दोलन सशक्त बनाउँदै मधेसी मोर्चा, नाका अवरोध यथावत् राख्ने, नाकाबन्दी लम्बने Click Here
-राष्ट्रपतिमाथि नै विधवाले मन्दिर टेकेको भन्दै मधेसी युवाले गरे यस्तो जंगली व्यवहार Click Here
-भारतीय नाकाबन्दीले मेरो सबै सपना चकनाचुर भयो : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली Click Here
-पोखरामा आइतवार देखि प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडान बन्द, यस्तो छ कारण Click Here
-आलोचना बढेपछि प्रचण्डले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई दिए यस्तो कढा निर्देशन ClickHere
-मोर्चा, कांग्रेस र सरकारबीचको वार्ता आज पनि निस्कर्षबिहीन, कसरी रचिन्छ वार्ता? Click Here
-साझा सवाल: संघर्ष नै जीवन हो भन्ने कुरा अपाङता भएका व्यक्तिहरुसँग सिक्नु पर्ने पाठ Click Here
-महतोको खुलासाःअब हिंसात्मक आन्दोलन, अलग देशको माग र साम्प्रदायिक दंगा Click Here
-आफ्नो देशको अन्तरिक समस्या समाधान गर्न भारत सामु यसरी लम्पसार पर्छन नेताहरु Click Here
-भूकम्पपीडितको उद्धारमा खटिएकाले परिवारका मान्छे चीन पठाएको गृहमन्त्रीको दाबी Click Here
-गृहमन्त्रीका कारण शिर निँहुरिएको भन्दै नारायणकाजीले दिए प्रचण्डसामु राजीनामा Click Here
-सुनसरीको धरानमा सिलिण्डरमा भर्न मिल्ने बायोग्यास प्लाण्ट सञ्चालन Click Here
-केही निकाश निस्की हाल्छ की जस्तो थीयो तर कंग्रेसले फेरि अर्को बखेडा झिक्यो Click Here
-नेपाल-भारत नाका खुल्यो, इन्धनसहित मालबाहक गाडी धमाधम आउन थाले Click Here
-चुरे भावर पार्टीले पनि माग्यो छुट्टै प्रदेश, यसरी गर्यो  ‘शक्ति प्रदर्शन’ Click Here
-सेलाउँदै मधेस अान्दोलन, के अव राजनीतिक निकासको वोटो खुल्ला त ? Click Here
-संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चालाई अमान्य, आज पनि वार्ता निष्कर्षबिहीन Click Here
-एसएलसी परीक्षामा अब कोही फेल नहुने, १२ कक्षासम्मको परीक्षाफल अब लेटर ग्रेडिङमा Click Here
-यी हुन् भारतीय दूतावासमा  दिवा भोज खान लस्कर लागेर जाने नेताहरु ! Click Here
-अख्तियारले पत्र काटेका नेताहरु भन्छन: लाेकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने Click Here
-संसद अवरोध खुलाउँदै मधेसी मोर्चा, भारतद्वारा नाकाबन्दी हटाउने संकेत ? Click Here
-के कारण ले डुब्यो बिरगंज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना Click Here
-केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै बिराटनगर र काकडभिट्टा नाकाको अबरोध हट्यो Click Here
-यस्तो अख्तियार प्रमुख कार्कीकाे हुँकार, अख्तियारकाे झाेलामा काे काे छन् ? Click Here
-भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीका जवान आफैले भेने: हामीले नेपालमा गोली चलाएको हो Click Here
-भारत पुगेका मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले दिल्लीमा के गरे भिडियोमा हेर्नुस् Click Here
-बरु म पदमा नरहुँला तर नेताहरुमाथिको छानबिन रोकिन्न : लोकमानसिंह कार्की Click Here
-भारतीय बिदेश मन्त्रीले मधेसी नेताको समर्थनमा तीन झूट बोलिन Click Here
-मधेसी मोर्चाका नेताहरू बारे सबै मधेसी दाजू-भाईले बुज्नु पर्ने कुरा, के यो स्वाभाविक छ? Click Here
-नाकाबन्दी 'मोदीको महाभूल' भारत भित्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्काे आलोचना Click Here
-मधेसी मोर्चालाई अर्काे धक्का, मुस्लिम गठबन्धन मधेसी मोर्चाबाट अलग्गियो Click Here
-घरबाट निकालिएकी गर्भवती महिलाले धरानको सडकमा नै बच्चा जन्माइन Click Here
-कसरी डुब्यो हिमाल, उदयपुर र हेटौंडा सिमेण्ट तथा हेटौंडा कपडा उद्योग ? Click Here
-प्रेमिकासंग विवाह गर्न चार छोराछोरी बाधक बनेपछी सबै बच्चाको विभत्स हत्या ! Click Here
-भारतीय नेताहरुसँग कुरा भयो, नाकाबन्दी अब छिट्टै खुल्छ;नाजायज माग पुराहदैन:प्रचण्ड Click Here
-यी हुन् ३ वर्षीया बालिका बलात्कार गरी मन्दिरको सौचालयको प्यानमा फाल्ने अपराधी ! Click Here
-अख्तियारले पत्र काटेपछि एमालेभित्र खैलाबैला मच्चियो, कसलाई र किन पत्र काट्याे ? Click Here
-इश्वरले चाहेमा ५/६ दिनमा कुनै समाधान निस्केलाः भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज Click Here
-संविधानका बारेमा रहेका भ्रम चिर्न सरकारले सुरु भयो यस्तो राष्ट्रिय अभियान Click Here
-LIVE : भारतीय संसदमा नेपालबारे बहस शुरु (लाइभ भिडियो) Click Here
-ताजिकिस्तानमा ७.२ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प: दिल्लीसम्म धक्का महशुस Click Here
-साझा सवाल: कहिले र कसरी भूकम्प प्रभावितहरुको जीवन सामान्य बन्ला ? Click Here 
-उपेन्द्र र राजेन्द्रले दिल्लीमा भने-नाकाबन्दी हामीले गरेको हो,भारतलाई दोष लगाउनु हुदैन ClickHere
-आफ्नो देशमा दाना पानि बन्द गरेर भारत सरकारकाे रात्रीभाेजमा मधेसी नेताहरु ! Click Here
-भारतको अगाडी फेरि यसरी लम्पसार पर्दैछन् नेपाली नेताहरु...'परनिर्भरताको पराकाण्ठ' Click Here
-नाकाबन्दीको विरोधमा भारतकै राजधानी नयाँ दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन Click Here
-मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भारतमा पुगेका बेला नेपालमा धर्नामा बसेका नेता कार्यकर्ता पक्राउ Click Here
-सार्वजनिक कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र भीम रावलको जुहारी Click Here
-प्रमुख दलहरुको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाद्वारा अस्वीकार, दिल्ली जाँदै मधेसी नेताहरु Click Here
-नेपालको सं‌विधान भारतको भन्दा धेरै राम्रो छ, भारतले हजार चोटी ढोग्नु पर्छ:गगन थापा Click Here
-मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी: के हुँदैछ, के हुन लागेको छ, यस्तो छ चुरो कुरो Click Here
-युवकलाई पेट्रोल छर्केर जलाउन खोज्दा मधेशी मोर्चाका ५ जना कार्यकर्ता आफै जले Click Here
-मधेसी मोर्चासँगको वार्ताको लागि तीन दलले ल्याए तीन बुँदे साझा प्रस्ताव Click Here
-आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका चारै जना शीर्ष नेता मोदीलाई भेट्न भोलि भारत जाँदै Click Here
-नाकामा रोकिएका ग्यास बुलेट बाट ग्यास लिक हुन थालेपछी सर्वसाधारण आतंकित Click Here
-जंगीदै बाबुरामले भने–प्रचण्ड र देउवा दिल्ली गएर लम्पसार परे, उनीहरुमाथि शंका छ ! Click Here
 
-हतियारसहित आएका १३ भारतीय सुरक्षाकर्मीले माफी मागे, ५ घन्टापछि छाडिए Click Here
-चीनबाट तेल ल्याउने हल्ला मात्रै बढी, चीनसँग तेल किन्ने सम्झौता कहिले हुन्छ? Click Here
-राजेन्द्र महतो भन्छन्- आन्दोलन जारी रहन्छ, मान्छे मारेर बदला लिन्छु Click Here
-कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई स्पष्किरण सोध्दा यसरी रिसायो अख्तियारको ! Click Here
-साझा सवाल:राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग देशभरबाट आएका १०० जना महिलाहरुको बहस Click Here
-हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका एसएसबीका १३ जना सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा Click Here
-नेपालको भूमीलाई भारतको भन्दै भिडियो बनाउने मिस अर्थ २०१५ ले माफी मागिन् Click Here
-भारतले अमानवीय तरिकाले घाँटी निमोठ्यो, के भारतले तराई कब्जा गर्न खोजेकै हो त Click Here
-मधेसीहरुको माग, मधेसीहरुको माग ! को हुन् मधेसीहरु ? Click Here
-आवश्यक परे नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुन्छः रक्षामन्त्री भीम रावल Click Here
-नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके अब नेपाल नफर्किने गरी क्यानडा लागे ! Click Here
-भारतीय नाकावन्दी मधेश आन्दोलनले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य ठप्प ClickHere
-मधेसमा बल प्रयाेग भए घोषित रुपमैं नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको भारतकाे तयारी Click Here
-झन् झन् दन्कदै छ तराई–मधेसको आगो: तराई मधेसमा बढ्दै छ यस्ता अराजकता Click Here
-Breaking News : भारतीय दुतावासको सवारी साधनमा आगलागी Click Here
-२०४५ सालकाे नाकाबन्दीमा देशकाे अवस्था ! नेपालीले हेर्नैपर्ने दुर्लभ दृश्य !! Click Here 
-भारत किन रिसायो?  परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गरे यस्तो खुलासा Click Here
-उपेन्द्र र राजेन्द्र महतो लाई इटहरी प्रवेशमा रोक ! आक्रोशितले सद्भावनाको झन्डा जलाए Click Here
-दुई वर्षमै बन्ने भयो चीनसँगका सीमानाका पुग्ने केरुङ–काठमाण्डौं फास्टट्राक Click Here
-बोर्डिङ संचालकले विद्यार्थीलाई सडकमा उतारेर २७ किलोमिटर मानवसाङ्लो बनाए Click Here
-स्थानीयबासी मधेसी मोर्चाको मञ्च जलाएपछि इटहरी तनावग्रस्त Click Here
-सरकारले भन्यो नेपालीलाई गोली हानेको भारतीय एसएसबिले नै हो, यस्तो प्रमाण भेटीयो Click Here
-भारतीय राजदूत रन्जीत रेसंग रबीन्द्र मिश्रले गरेको विशेष कुराकानी Click Here
-कांग्रेसले संसदमा गर्यो यस्तो हंगामा ? उपेन्द्रले बोल्न पाएनन्य, यस्तो छ नालीबेली ! Click Here
-​भारतबाट पेट्रोल ल्याएको भन्दै मोर्चाका कार्यकर्ताले युवकलाई यसरी जिउँदै आगो जलाए Click Here
-मोर्चाका कार्यकर्ताले एक जना सर्वसाधरणलाई पेट्रोल खनाएर आगो लगाइदिए  !Click here
-सुर सुरा र सुन्दरीको ब्यबस्था संगै यसरी हुन्छ काठमाडौंका जुवा घरहरुमा करोडौको खेल Click Here
-मोदीको पार्टीका सा‍ंसदले बल प्रयाेग गरी नेपालका १५ जिल्ला भारतमा गाभ्ने भनेपछि...Click Here
-गृह मन्त्रालयले भन्यो: भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई गोली हानेकै हो Click Here
-यसरी झुट बोल्यो भारतीय दूतावसले: अात्मसुरक्षाका लागि एसएसबीले गोली चलाए Click Here
-दैलेखमा यसरी बर्षौदेखि निस्किरहेको ग्यासको खोजी गरे नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने Click Here
-नेपालमा छिरेर एसएसबीबाट गोली प्रहार, चारजना नेपाली गम्भीर Click Here
-सरकारद्वारा स्वेतपत्र जारी, के हो स्वेतपत्र ? के छ सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्र ? Click Here
-भारतीय राजदूतले मधेश आन्दोलनबारे चेतावनीयुक्त भाषामा यसो भने : Click Here
-नयाँ शक्ति निर्माणमा जुटेका बाबुराम यसरी बन्दैछन् पार्टी प्रमुख, अन्यमा को-को ? Click Here
-भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा विप्लव माओवादीको १३ गते नेपाल बन्द गर्ने Click Here
-प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच ३ घण्टा गोप्य भेटघाट Click Here
-नाै हजार लिटर हवाई इन्धन कालोबजारीमा बेच्दै हिँडेको अवस्थामा चार जना पक्राउ Click Here
-आन्दोलन नै नभएको नाका पनि भारतले यसरी एकपक्षीय रुपमा गर्यो बन्द ! Click Here
-अमेरिकामा नेपालीद्वारा भारतीय नाकाबन्दीको बिरोधमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शन Click Here
-भारतीय नाकाबन्दीको उपचार खोज्दै ७० वर्षीय वैद्य यसरी सडकमा उत्रिए Click Here
-हस्तलिखित राहदानी चल्ने आज अन्तिम दिन,म्याद र भिसा भएका राहदानी पनि नचल्ने Click Here
-झडपले सप्तरी दिनभर अशान्त, सबै स्वास्थ्य संस्था बन्दको घोषणा Click Here
-काठमाण्डुमा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट लखेटिए उप्रेन्द्र यादव Click Here
-मर्ने बेलासम्म नेपाललाई युरोप अमेरिका जस्तै बनाउँछु ; बाबुराम भट्टराई Click Here
-किन फेरि हिंसात्मक बन्न थाल्यो मधेश आन्दोलन, नेताको नियन्त्रण बाहीर आन्दोलन Click Here
-साझा सवाल: स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर कसरी घटाउने त बिदेशीमाथिको निर्भरता Click Here
-रौतहटमा एक युवक द्वारा कोदालो प्रहार गरि आमा र बहिनीको हत्या Click Here
-सप्तरीको भारदह र रुपनीमा झडप, प्रहरीको गोली लागी दुई जनाको मृत्यु Click Here
-'गुगल ब्वाय' आदित्य अमेरिकाबाट नेपाल फर्किए, नाकाबन्दीबारे दिए यस्तो जवाफ Click Here
-विश्वभर बाट यसरी हुँदैछ भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीको चर्को विरोध Click Here
-हामी कुनै हालतमा भारत संग झुक्ने छैनौ, अङ्ग्रेजसंग युद्ध लडेको वीर गोर्खाली हो हामी ! Click Here
-कस्तो भयो निर्णायक हुने भनिएको सरकार र मधेसीको वार्ता ? हेर्नुस् दुबै पक्षको प्रतिकृया Click Here
-अब चूप नबसौं भन्दै भारतले गरेको नाकाबन्दीबारे बाबुरामको चर्को प्रतिक्रिया Click Here
-भारतले वीरगञ्जमा रोकेको ग्यास बुलेट भैरहवाबाट यसरी भित्रिए नेपाल ! Click Here
-‘म्याच फिक्सिङ’ प्रकरणमा खेलाडीलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न आदेश Click Here
-साझा सवाल: अत्यावश्यक वस्तुमा अहिले देखिएको अभाव कम गर्ने विकल्पहरु के छन् त Click Here
-नेपाल–भारतबीच पर्ने रक्सौल नाका शनिबारदेखि ४८ घन्टाका लागि सिल Click Here
-चीनको २७ हजार लिटर पेट्रोल काठमाडौं आउँदै, थप ९ ट्यांकर पेट्रोल भर्न केरुङ गए ! Click Here
-ग्यास उद्योगीबाटै कालोबजारी, रातरात कहाँ पुग्याे ५० हजार सिलिन्डर ग्यास? Click Here
-जीवन मरणको अवस्थामा देशभक्त छवि बोकेका पासाङको कमान्डरदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म Click Here
-इतिहासमै निर्मम व्यवहार गर्यो भारतले नेपाली माथी, आफ्नो शक्ति देखायो नेपामा माथी Click Here
-नन्दकिशोर पुन पासाङ उपराष्ट्रपतिमा, माओवादी लडाकू कमाण्डर देखि उपराष्ट्रपतिसम्म Click Here
-नाकाबन्दीले देशभर देखीएको पीडाको दृश्य, तिहारसम्म पनि नाकाबन्दी भैरहे के होला ? Click Here
-निरन्तरको पराजयलाई स्विकार गर्दै कांग्रेस किन चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको छ त ? Click Here
-६ महिमा बित्यो भुकम्प पीडितको अवस्था उस्तै, के गर्दैछ त नेपाल सरकार ? Click Here
-भारतले भन्यो: चीनसँगको सम्झौताले वीरगञ्ज नाका कसरी खुल्छ 'देखने कि बात है' Click Here
-चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयात गर्ने यसरी बन्न सक्छ तेलको पाइपलाइन Click Here
-टीकाटालोसहित निगमका १२ ट्याङ्कर पेट्रोल लिन तिब्बततिर, ट्यांकर रसुवागढी पुग्यो Click Here
-चीनले भन्यो- नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप सहन सक्दैनौं, विकासका लागि सहायता गर्छौ Click Here
-पुर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलमाथि गोली हान्ने प्रयास, दुई भारतीय पक्राउ Click Here
-​मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको भावुक बिदाई, जाँदाजाँदै यसो भने उनले Click Here
-सरकार र मोर्चाबीचको कुरा मिलेन, उपेन्द्र यादव भन्छन वार्ता प्रक्रिया भंग भयो ! Click Here
-आजदेखि नयाँ सरकारी आवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, यस्तो छ नयाँ आवास Click Here
-​शनिबारदेखि राजधानीमा खाना पकाउने ग्यास पाइने, ग्यासको तौल र मूल्य दुवै आधा Click Here
-चीनले अनुदान दिने इन्धन शनिबार रसुवाको केरुङसम्म आइपुग्ने, ट्यांकरको तयारी ! Click Here
-राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा ईश्वरको नाममा सपथ ! Click Here
-नेपालका यी चर्चीत हत्याकाण्डसँग कनेक्सन थीयो भारतीय अन्डरवल्र्ड डन छोटा राजनको Click Here
-नरेन्द्र मोदीले नेपालमा कमाएको साख गुमाए: भारतीय सेनाको पूर्व जर्नेल अशोक मेहता Click Here
-इतिहास रच्न सफल भइन् विद्या भण्डारी, अब त दासढुंगाको "रहस्य" खुल्ला की? Click Here
-पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीनसँग गर्यो नेपालले सम्झौता, तोडियो भारतको एकाधिकार Click Here
-छोरी प्रथम महिला राष्ट्रपति पनेपछी विद्या भण्डारीकी आमाको मुहारमा चमक Click Here
-प्रति लिटर १०९ रुपैयाँ मा किनेर ५०० देखि ८०० रुपैयाँमा पेट्रोल कालो बजारी गर्ने पक्राउ Click Here
-नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा इतिहासमै पहिलो पटक महिला राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी